Arbeiderkamper i Norsk sjøfart

Jeg kommer til å konsentrer meg om norsk sjøfart og I Norge, kommer til å skrive litt om Ørkenen Sur, om norsk sjøfolk som var i USA under mellom krigstiden fra første til andre verdenskrig.

Kampene som ble ført på 20 tallet innen arbeiderbevegelsen i Norge, dannet grunnlaget for den arbeiderbevegelsen vi har i dag. Og den sjøfartsnasjonen som vi har i dag, er et resultat av de kampene som har blitt ført på vegne av norsk sjøfolk. Kampene under krigen og det at sjøfolkene ikke fikk oppreisning etter andre verdenskrig.

Lobbyvirksomhet

Og ikke minst den lobbyvirksomheten som er gjort av de forskjellige regjeringene og rederiforbundet. Og avtalene som har blitt inngått i maktens korridorer. Blir det norske sjøfolk tilbake i fremtiden?

Jeg ser at sjømannsforbundet, sjøoffisersforbundet og maskinistforbundet prøver å jobbe for norsk lønns og arbeidsvilkår på norske skip i Norge. Det er bra, hva med alle kampene som er utkjempet i fortiden av flere forbund i gammel tid. Og de kampene som fellesforbundet for sjøfolk har kjørt på vegne av norske sjøfolk siden opprettelsen i 2000.

*Storstreiken i 1921 som begynte med Norske sjøfolk.
*Hva skjedde med norske sjøfolk under krigen?

*

* Streiker i Norsk sjøfart

*Viktige dommer på vegne av norske sjøfolk

*Hvem har makten i Norsk sjøfart?

*Har norske sjøfolk fått bedre rettighter i senere år?

*Hvorfor er det ingen streiker i norsk sjøfart?

* Likheter mellom situasjonen for sjøfolk for i 1920 og i dag?

*Manilaavtalen mellom sjømannsforbundet og Fillipinene.

*Har vi organiasjonsfrihet i Norge? Da tenker jeg på grunnloven §101. Som hele demokratiet vårt bygger på i Norge. Organisajonsfriheten er på lik linje med yrtingsfrihet en av bærbjelkene i demokratiet vårt.

Kilde: Lovdata. sitat:

§ 101.

Alle har rett til å skipe, melde seg inn i og melde seg ut av foreiningar, medrekna fagforeiningar og politiske parti.

Alle kan møtast i fredelege forsamlingar og demonstrasjonar. sitat slutt.

Dette er spørsmål jeg se nærmere på. Jeg har en enorm mengde med dokumnentasjon, har over 40 bøker, flere hundre artikler og avisinnlegg.

Jeg kommer til å bruke tid på dette, jeg mener at det er viktig at vi ser tilbake på historien som er viktig for å forstå hvorfor norsk sjøfart er som den er i dag. I min verden er det fakta som har makta. Jeg skal legge frem kilder på alt jeg skriver.

Opprettelsen av Fellesforbundet for sjøfolk.

Opprettelsen av Fellesforbudet for sjøfolk i 2000. Sitat: FFFS ble opprettet, som Seilende Oljearbeideres Forening (SOF). 21.10.2000. Grunnen var rett og slett at vi forsto at våre forbund ikke tok medlemmene på alvor.
FFFS ble stiftet av Leif Vervik og Harald Prytz. At vi startet et nytt forbund ble spesielt lagt merke til i offshore, det var det fartsområdet vi selv kom fra, og kjente best. På landsmøtet i 2004, ble det fremmet forslag om å bli et forbund for alle seilende, dette ble vedtatt, og navnet på det nye forbundet ble, som dere kjenner, Fellesforbundet For Sjøfolk.
Vi slapp å tvinne tommeltotter lenge. Sakene bare strømmet på, fritidsregnskap, kostpenger, reiseregninger, mobbing på arbeidsplassen, overtid, hviletid, seilingsperioder, tvangstrekk av kontingent og mye, mye mer.

Formålet med forbundet er å samle alle sjøfolk fra kaptein til lærling i et forbund. Videre skal vi arbeide for at hele næringen skal få politiske forhold slik at den overlever.
Da vi var etablert, skulle vi også fremstå som et oppegående forbund, og da trengte vi et medlemsblad. Dråpen ble navnet, og innholdet skulle avspeile det vi sto for. Den første utgaven så dagens lys i mars 2002 (alle utgaver kan leses på sidene våre). Selvsagt ble det mye prøving og feiling i starten, men litt etter litt ble det til den Dråpen vi kjenner i dag.
Siden oppstarten har vi ført et tosifret antall saker for retten.


Tre av disse har vi ført helt til høyesterett. To har vi vunnet direkte, den tredje måtte vi ta til Strasbourg, hvor vi vant over Norges høyeste retts organ. I tillegg til de sakene vi har ført for retten har vi hatt hundre, om ikke tusenvis, av saker som vi har løst utenfor rettslokalene. Vi tar også en stor del av æren for at vi i dag har en Skipsarbeids lov, som speiler dagens virkelighet mye bedre enn den gamle Sjømannsloven, som vi måtte ta til retten gang på gang. Sitat slutt. Kilde: https://fffs.no/about/

Rettssaker som Fellesforbundet for sjøfolk har vunnet på vegne av Norske sjøfolk.


Sjømannsforbundet tapte i 2008 i Høyesterett mot Fellesforbundet for sjøfolk, da var problemstillingen tvangstrekk av kontingent. Dom mot Sjømannsforbundet i Høyesterett.Kilde: https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2008/saknr2008-978.pdf

Dom mot Norled i forliksrådet i Stavanger: https://fffs.no/wp-content/uploads/2021/09/Dom-mot-Norled-i-forliksra%CC%8Adet-.pdf

Fellesforbundet for sjøfolk vant i Høyestrett mot Hurtigruten 2011: https://fffs.no/fffs-vant-i-h%c3%b8yesterett-igjen/

Fellesforbundet for sjøfolk vant en stor seier i Strasbourg og fikk 70 års aldersgrense for norske sjøfolk i Norge: https://seniorpolitikk.no/nyheter/sjomannssak-til-esp-i-strasbourg/

Kilde: dommen i Strausbourg: https://fffs.no/wp-content/uploads/2013/10/01-E-74-2011-Report-CM-lett.pdf

Dom om retten til fagforeningskontigent av Fellesforbundet for sjøfolk: https://fffs.no/wp-content/uploads/2013/10/01-E-74-2011-Report-CM-lett.pdf

Kjennelse i Høyestrett på at skriftlig advarsel kan tas til retten: https://fffs.no/sporsmal-til-de-borgerlige-partiene-for-valget/

Dette er bare noen av sakene som fellesforbundet for sjøfolk har kjørt på vegne av norske sjøfolk. Det ligger flere rettssaker inne på: https://fffs.no/category/dommer/

E-poster som jeg sendte om Utflagging til de borgerlige partiene før Stortingsvalget i 2013: https://fffs.no/sporsmal-til-de-borgerlige-partiene-for-valget/